6 competenties van een online marketeer

6 competenties van een online marketeer | TOM Training

Denk jij over een carrière als online marketeer? Anno 2023 is dat een interessante optie want de arbeidsmarkt zit te springen om online marketeers. Maar aan welke eisen moet je voldoen? Om te beginnen moet je de basisprincipes van online marketing beheersen. Vervolgens heb je ook competenties nodig. Competenties zijn vaardigheden die blijken uit gedrag. In dit artikel bespreken we de 6 competenties van een online marketeer die het belangrijkste zijn om te slagen als online marketeer in 2023 

Analytisch werken

Twee jaar heb ik voor de Hogeschool Rotterdam meegewerkt aan de Minor Online Marketing. In de gesprekken die ik voerde met gastsprekers uit het bedrijfsleven kwam ook het onderwerp ´nieuwe collega´s vinden´ aan de orde. Altijd kwam naar voren dat men de vaardigheid ´analytisch´ het belangrijkste vond voor een online marketeer. En dat is heel logisch als je je realiseert dat een belangrijk deel van het werk van een online marketeer gaat over het analyseren van data. Bijvoorbeeld data uit Google Analytics en Google Search Console. Hieruit haal je interessante inzichten over gedrag van websitebezoekers of het effect van campagnes. Kan jij die data ook opsplitsen naar device, regio of naar kanaal? En kan jij een business vraag van een andere afdeling omzetten in een data vraag? Een senior online marketeer kan ook voorspellende analyses maken op basis van trends en ontwikkelingen in de markt. 

Exact werken

Je realiseert je dat je desktop of laptop je belangrijkste gereedschap is. Je zal dus veel tijd doorbrengen achter je computer. Het is vervolgens zaak dat je heel exact kan werken. Een haakje, hoofdletter of onderstreping weglaten kan grote gevolgen hebben. Als de onderstreping onder een woord wegvalt kan dat het einde van een hyperlink zijn. Het is ook belangrijk dat je gestructureerd werkt en deadlines haalt. Dat betekent dat je een goede eigen planning moet kunnen maken en je daaraan houdt. 

Dashboards maken

Als online marketeer is het van belang dat je collega´s motiveert om op basis van data besluiten te nemen. Het gebruik maken van dashboards is een goede manier om dit doel te bereiken. Dit kunnen een paar eenvoudige grafieken zijn om te beginnen. Maar ook een veel uitgebreider dashboard met wel 10 verschillende databronnen kan heel effectief zijn. In dit uitgebreide dashboard worden dan aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI´s) een actuele – en gewenste – situatie in kaart gebracht. Aangevuld met actiepunten met prioriteitstelling. Dit interactieve dashboard kan je vervolgens elke maand updaten.

Communiceren

Als je werk achter de computer klaar is kom je in de volgende fase van je werk als online marketeer terecht. Afstemming zoeken met klanten, collega´s en leveranciers. Je werkt natuurlijk altijd samen met andere mensen. Maar in welk stadium betrek je andere mensen bij jouw werk? Als jouw data-analyse helemaal afgerond is? Het blijkt namelijk dat het slim is om tips en ervaring van de collega of de klant tijdig serieus te nemen. Ook het presenteren van je werk met duidelijke dashboards voor een (kleine) groep is belangrijk. En vergeet je schriftelijke kwaliteiten niet. Ben je in staat om duidelijke en korte e-mails en rapportages op te stellen? Schrijven, spreken, luisteren en uitleggen is dus van groot belang voor een online marketeer, want niet iedereen vindt wat jij doet even makkelijk te begrijpen. 

Problemen oplossen

Als online marketeer weet je één ding zeker. Je gaat tegen allerlei problemen aanlopen tijdens je werk waar niet direct allemaal oplossingen voor zijn. Als jij in staat bent om deze problemen vakkundig op te lossen dan is dat een belangrijke vaardigheid. Je zal soms innovatief moeten zijn in je oplossingen. Je kan beperkt informatie hebben om je werk goed te kunnen doen. Dan zal je, om een deadline te halen, toch iets dienen op te leveren wat ´goed genoeg is´ voor die situatie.

Teamspeler

Veel organisaties vinden het enorm belangrijk dat hun medewerkers resultaatgericht zijn. Die eis wordt ook gesteld aan online marketeers. Er worden namelijk afspraken gemaakt met klanten en het is voor iedereen goed als die doelstellingen gehaald worden. Maar in de praktijk werk je niet alleen. Je werkt in een team met andere collega´s. Het belang van het team staat hierboven. Samenwerken aan dezelfde klanten met dezelfde waarden en dezelfde visie. Dan is het ook enorm belangrijk dat je als online marketeer het teambelang voor ogen hebt met empathie, niet oordelend en flexibel.

Training Online Marketing (TOM)

Heb jij al een of meer van de 6 competenties van een online marketeer? Maar heb je nog niet voldoende voorkennis? Wij verzorgen de Training Online Marketing (TOM) al een aantal jaren met succes. Het is een 4-daags programma waar onderwerpen als online strategie, zoekmachine optimalisatie, Google Ads en Google Analytics op het programma staan. Neem dan telefonisch contact op met Marcel G. Buijs onze opleidingsadviseur. Een e-mail sturen kan naar info@iprotraining.nl of bel 070 – 22 109 20.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *